Van der Grift en Valkenburg werkt dynamisch, flexibel en milieuverantwoord. Onze producten en diensten worden gekenmerkt door eenvoud, meetbaarheid en herkenbaarheid.

Door duidelijke en heldere afspraken te maken en, waar mogelijk, moeilijke procedures te vermijden, kunnen we snel goede oplossingen bieden voor bijna ieder vraagstuk.

Transport, efficientie ten top

Transport, efficientie ten top

Gemotiveerd door de maatschappelijke vraag naar duurzame arbeid, heeft Van der Grift en Valkenburg in 2010 een aantal wijzigingen in de bedrijfsvoering gerealiseerd.

Omdat al onze bedrijfsonderdelen en de door hun uitgevoerde opdrachten een aantal gemeenschappelijke en samenvallende condities kennen, zijn, waar mogelijk, de gemeenschappelijke delers zo samengevoegd dat de belasting op het milieu en de leefomgeving tot een minimum wordt gereduceerd.

"Wij regelen iedere opdracht centraal en vol toewijding, ongeacht de omvang of de tijdsdruk van de opdracht."

Door respect te tonen voor het ambacht én voor onze omgeving, bieden we de juiste combinatie van kwaliteit en duurzaamheid. Het resultaat: geen meter te weinig, geen meter te veel.


Onze werkzaamheden

  • Schilderwerkzaamheden
  • Bouw- en renovatie werkzaamheden
  • Gevel- en objectreiniging
  • Infrastructurele opdrachten
  • Mutatie werkzaamheden
  • Service onderhoud werkzaamheden