Bewustwording

Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Ook bij Van der Grift en Valkenburg zorgen wij voor bewust wording binnen alle lagen van de organisatie en handelen daar naar. Wij beseffen als geen ander dat dit een uitdaging is maar wij geloven in een schone, efficiënte en milieubewuste bedrijfsvoering.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO₂-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht. Van der Grift en Valkenburg Onderhoud zal ieder half jaar het energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Het niveau waarop Van der Grift en Valkenburg Onderhoud omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-prestatieladder stelt voor niveau 5.

Inzicht

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en gepubliceerd.

Reductie

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. De reductiedoelstellingen worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

Communicatie

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud communiceert ieder half jaar publiekelijk over het energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie.

Participatie

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal en U15. 

Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder deze te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Publicaties: