Geen meter te veel, geen meter te weinig

Materieel

Gemotiveerd door de maatschappelijke vraag naar duurzame arbeid heeft de Van der Grift en Valkenburg Onderhoud inmiddels een flink aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering gerealiseerd.

 

Aanpassingen die leiden tot een duidelijke CO2 reductie. Door de centrale ondersteuning van de bedrijfsvoering is er sprake van een verlaging van de totale brandstofverbruik en een efficiëntere inzet van mens en materieel.

Op deze manier zijn de gemeenschappelijke delers zo samengevoegd dat de belasting op het milieu en de leefomgeving tot een minimum wordt gereduceerd.


Elke opdracht wordt centraal, ongeacht de omvang van de opdracht, georganiseerd.