Duurzaamheid, de som der delen

Milieu

In de tijd waarin ons bedrijf werd opgericht, inmiddels zo’n 100 jaar geleden, werden milieubescherming, armoedebestrijding en economische ontwikkeling afzonderlijk bekeken en beoordeeld.

Anno nu gaat de huidige ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid er vanuit dat milieubescherming, armoedebestrijding en economische ontwikkeling als samenhangende en verbindende elementen beoordeeld moeten worden.

De Van der Grift en Valkenburg Onderhoud heeft deze zienswijze ruimschoots in de haar bedrijfsvoering opgenomen. Wij denken bij iedere opdracht, ongeacht of het een nieuwe of bestaande opdracht betreft, na over de eventuele positieve en negatieve sociale, economische en ecologische gevolgen.

Daar waar de sociale, economische en ecologische belangen samengaan, ontstaat duurzame ontwikkeling.

 

CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid Van der Grift en Valkenburg Onderhoud

Met dit deel van de Van der Grift en Valkenburg Onderhoud website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf. 

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO₂-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht. Van der Grift en Valkenburg Onderhoud zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Het niveau waarop Van der Grift en Valkenburg Onderhoud omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-prestatieladder stelt voor niveau 5.

 

A: INZICHT

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie). 

 

B: REDUCTIE

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

 

C: COMMUNICATIE

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

 

D: PARTICIPATIE

Van der Grift en Valkenburg Onderhoud neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal en U15. 

 

Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder deze te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

15 maart 2019: Rectificatie documenten Communicatiebericht 2019 - Q1, CO2 Managementplan en CO2 Reductieplan

 

Download hieronder de documenten betreffende het CO2 reductiebeleid van Van der Grift en Valkenburg Onderhoud BV:

3.D.1  Actieve deelname initiatieven

- Ketenanalyse 

- Reductieplan 

- Managementplan 

- Communicatiebericht 2017 - Q3

- Communicatiebericht 2017 - Q4

- Communicatiebericht 2018 - Q1  

- Communicatiebericht 2018 - Q2 

- Communicatiebericht 2018 - Q3

- Communicatiebericht 2019 - Q1

- Communicatiebericht 2019 - Q2

- Communicatiebericht 2019 - Q3

- Communicatiebericht 2020 - Q1